CO2 besparen

Duurzaamheid is een belangrijke pijler voor SPARC. Dit komt niet alleen terug in ons circulaire product, wij zetten ons ook in om CO2 te besparen. Om een vermindering van CO2 uitstoot te bereiken hebben we een energiemanagement-actieplan opgesteld. In dit plan staan onze maatregelen en doelstellingen.

- Intentieverklaring
- Energiemanagementactieplan

CO2 footprint

Om onze voortgang te bewaken berekenen wij halfjaarlijks onze CO2 footprint.
- CO2 footprint 1e helft 2022
- CO2 footprint 2022
- CO2 footprint 1e helft 2023
- CO2 footprint 2023

Co2 prestatieladder

Wij zijn in het bezit van de Co2 prestatieladder niveau 5. Dit houdt in dat wij ons bewust zijn van onze Co2 uitstoot, hier maatregelen voor nemen en hier transparant over zijn. Ook nemen wij deel aan duurzame initiatieven.

Klik hier om naar onze SKAO-pagina te gaan.
Bekijk hier ons certificaat.

Ketenanalyse

Naast het reduceren van CO₂ in onze eigen organisatie, wil SPARC ook bijdragen aan CO₂-reductie in de keten/sector waarin wij opereren (scope 3 emissies). Enerzijds om gestructureerd te blijven werken aan verdere emissiereductie en duurzaamheid en anderzijds om aanbestedingsvoordeel te realiseren bij (openbare) aanbestedingen.

Wij krijgen inzichtelijk (in scope 3) welke emissies een gevolg zijn van de activiteiten die we uitvoeren, maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van ons bedrijf zijn, noch beheerd worden door ons bedrijf. Voorbeelden zijn: emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering.

- Ketenanalyse composiet bruggen 2022
- Ketenanalyse composiet bruggen 2023